RSS

umowy zlecenia wykonawca podwykonawca

intymnie ...


Temat: protest na wymóg przedstawienia podwykonawcy
Zlecenie wykonania czę?ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowi?zań Wykonawcy wobec zamawiaj?cego za wykonanie tej czę?ci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. I tak do zawarcia umowy, w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia, przez wykonawcę z podwykonawc? wymagana jest zgoda Zamawiaj?cego, a to można już okre?lić w umowie. Uważam, że ż?danie składania jakichkolwiek o?wiadczeń przez podwykonawców jest nadinterpretacj? pzp, bowiem podwykonawca nie jest uczestnikiem postępowania. Nie zastosowanie się wykonawcy do wymogów wynikaj?cych z zapisów SIWZ i umowy, upoważnia Zamawiaj?cego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od wykonawcy ustaleń umowy, aż do odst?pienia od umowy z wWykonawca z winy wykonawcy wł?cznie. Dlatego uważam za wystarczaj?ce złożenie przez wykonawcę stosownego wykazu osób uczestnicz?cych po stronie wykonawcy tj. podwykonawców z okre?leniem ich uprawnień , danych adresowych i zakresu powierzonych im prac (% czy kwotowo). Te informacje musz? wystarczyć zamawiaj?cemu. Umowa realizacji zamówienia publicznego będzie zawierana pomiedzy zamawiaj?cym a wykonawc? a nie jego podwykonawcami. Sprawy podwykonawców reguluje kc do?ć szczegółowo, zarówno ich odpowiedzialno?ć jak i ?wiadczenia pieniężne.
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=884Temat: Wymóg - okre?lona liczba zatrudnionych
o pracę na czas nieokre?lony. Wykonawca ma mieć w dyspozycji pracowników, i nie ważne jest czy ma ich na umowę o pracę na czas okre?lony, nieokre?lony, umowę zlecenie czy o dzieło, ważne że ich zatrudnia. Na podstawie par.1 ust.2 rozp. RM wykonawca ma przedłożyć na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i/lub wykaz osób i podmiotów, które będ? wykonywać zamówienie lub będ? uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji. Nie chodzi tutaj tylko o personel wykonawcy, ale również o podwykonawców, którzy będ? wykonywać zamówienie.
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=200


Temat: Wykaz osób i podmiotów ...
1. Jezeli to roboty budowlane - wykonawca i tak musi ci wskazac podwykonawców - art. 647(1) kodeksu cywilnego 2. Jezeli to dostawy lub usługi - to termin "podwykonawca" jest pusty, czyli tak naprawde niczego nie oznacza. 3. Wykaz dotyczy osób (ludzi) i podmiotów (spółek), przy czym osoby moga byc zatrudnione zarowno na umowe o prace jak i umowe cywilnoprawna np. zlecenie, a...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=3963


Temat: Czy wezwać do uzupełnienia???
Mam taki problem, czy w oparciu o art.26 ust. 3 trzeba wezwać o uzupełnienie w ofercie takich dokumentów jak wykaz robót zleconych podwykonawcom, harmonogram rzeczowo-finansowy, czy zaakceptowany formularz umowy? Dawniej można ... przy okazji- żądanie dołączenia do oferty wzoru umowy jest bezprawne. W sytuacji, gdy wykonawca nie dołączył wzoru umowy, nawet gdy jest to wymagane w SIWZ, można mu (mówiąc kolokwialnie) "skoczyć".
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=9595


Temat: zlecenie to podwykonawstwo?
Bardzo wielu wykonawców działa tak, że zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę. Taki wykonawca ma podpisanych 100 umów. Czyli zamówienie wykonuje jeden wykonawca i 100 podwykonawców a tak na prawdę wykonawca który wygrał przetarg nie wykonuje nic Czyli realizuje podmiot, który nie wygrał postępowania
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=2577


Temat: zlecenie to podwykonawstwo?
nie mam KC pod reka zeby poszukac ale moze prawo budowlane mówi kto to GW, Podwykonawca, Inwestor, bo KC w umowach zlecenie i O dzielo mowi raczej o 2 stronach umowy a podwykonawca to raczej ten trzeci w umowie pomiedzy zamawiajacym i wykonawca. moze on otrzymuje taka nazwe z racji braku innego nazewnictwa?
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=2577


Temat: dysponowanie osobami
Pilne pytania (jak zawsze ) Czy zgodziliby?cie si? ze stwierdzeniem, ?e wykonawca dysponuje dan? osob? na potrzeby realizacji zamówienia je?li podwykonawca zg?osi?, ?e takiego specjalist? daje wykonawcy "w pakiecie" wraz z wykonaniem podzleconych czynno?ci? Osoba ta nie jest pracownikiem podwykonawcy, a jedynie wspó?pracuje na podstwie umowy-zlecenia czy umowy o dzie?o (nie wiem dok?adnie). I znów jak zawsze :mrgreen: - czy znacie jakie?...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=8193


Temat: Która czę?ć zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom
Jeżeli zamawiaj?cy "zastrzegł" np. roboty betoniarskie a wykonawca mimo to powierzył t? czę?ć zamówienia podwykonawcy, to ... zamawiaj?cemu pozostaje tylko wzywanie wykonawcy i takie tam szykany. Umowa jest zawarta i jest ważna, więc "siła" tego zastrzeżenia jest znikoma. Oczywi?cie można zastanawiać się, czy taka umowa będzie ważna (czynno?ć prawna sprzeczna z ustaw?), jednak to strasznie długa droga. Poza tym ilu zamawiaj?cych tak na prawdę weryfikuje to, co robi wykonawca? Przecież umowa zlecenie to też podwykonawstwo :-) Dopiero co pisałe? o sytuacji, w której nie zastrzegł, tylko sam wykonawca deklarował brak podwykonawców. Trzeba się zdecydować ;) Je?li zastrzegam czę?ć zamówienia przed udziałem podwykonawców, zazwyczaj mam powody. Czyli mi zależy. A je?li naprawdę mi zależy, to 1) mam ochotę co? zrobić, żeby wykonawcę rozliczyć, choćby długa droga była, i 2) wpisuję stosowne sankcje do umowy. Inna sprawa, na ile w tej sytuacji będzie sens wyrzucać wykonawcę z placu budowy na ten przykład i zostawiać rozgrzeban? robotę. Dlatego...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=5965


Temat: Internet w domu - skąd???
Pod wykonawca tepsy mówił mi, że dostają zlecenie na wykonanie podłączenia z określonym budżetem - jeżeli mogą się w nim zmieścić to robią, jeśli nie - to odrzucają. Zapewne wysokość przychodów, ... do posesji. Zrobienie tego oficjalnie - a tylko tak może to zrobić tepsa/jej podwykonawca, to problemy (formalno-prawne) i koszty (odtworzenie nawierzchni itp.). Samemu, jeśli słupek stoi w naszym zasięgu często możemy ... i przekonać panów monterów, że mogą go użyć i w ten sposób cała ich robota ograniczy się do skrosowania łącza. Wymaga to dotarcia do podwykonawcy tepsy na etapie składania zlecenia i...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=144580


Temat: Kierownik/Wykonawca i jak uniknac zemsty?
Nie wystawił do tej pory, zadnej faktury. Podpisaliśmy umowe z jego firma - jest vat-owcem. Pisemko z ugodą poleciało. Troche nie chcemy tracic utopionych w nim pieniędzy... Propozycja ugody jest taka, ... momencie, gdy chcieliśmy mu wręczyc odstąpienie od umowy. Żada od nas pieniędzy za etap, który wykonała nam juz inna firma (już nam zabrakło cierpliwości). Jak sie dowiedzielismy, umowę na nasze prace ma podpisana z jednym pracownikiem. Okazał nam jakis papier, na którym były kwoty za robociznę i podpis murarza - to niby umowa. Z tym, ze z mojej lektury K.C. wynika, ze jesli miał z nim umowe o prace to jest ok, ale jesli to umowa o dzielo/zlecenie, to taka osobe mozemy traktowac jako podwykonawcę (?), a co za tym idzie powinien nas o tym fakcie zawiadomic i powinniśmy móc zająć stanowisko w tej sprawie. Dobrze mysle? § 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=105777


Temat: umowa o dzieło (zlecenie) pomiędzy osobami fizycznymi
umowa o dzieło (zlecenie) pomiędzy osobami fizycznymi   witam /bedę pisał pod nickiem żony/ proszę o pomoc w poniższej kwestii. Jestem wspólnikiem s.c. i chciałbym założyć drugą działalność w innym mieście i występować jako podwykonawca s.c. której jeste wspłwłaścicielem. Czy to jest zgodne z prawem? LUB działalność rozpoczełaby moja żona i umowę o prace projektowe zawarlibyśmy pomiędzy jej firmą (podwykonawcą) a s.c. (wykonawcą)...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=23907


Temat: Rozpoczyna się ostatni etap renowacji gdańskiej Zbrojowni
i oszacowanie strat wymagać będzie teraz przeprowadzenia ekspertyzy konserwatorskiej. Monika Jędrzejczyk z Alma Market SA utrzymuje, że będąca inwestorem spółka nie może odpowiadać za prace budowlane zlecone firmie Eko Inbud z Gdańska. Ich prawidłowe prowadzenie stanowi obowiązek wykonawcy i jego podwykonawców. W firmie Eko-Inbud poinformowano nas natomiast, że dokonany zostanie przegląd umowy z Alma Market. Pozwoli to określić zakres ewentualnej odpowiedzialności inwestora czy wykonawcy. W czasie imprez odbywających się na obszarze zabytkowego centrum Gdańska często dochodzi do dewastacji. Aby chronić zabytki znajdujące się na Długim Targu, przeniesiono imprezy sylwestrowe na Targ Węglowy. Niewiele...
Źródło: forum.dawnygdansk.pl/viewtopic.php?t=640


Temat: poszukuje zdjec domu SAGA
Gośka dlaczego walczysz z gazownią i Stoenem? czy oni też robią problemy i jakie? Niby nie robią problemów. Umowy podpisane, tylko jakoś nie widać, żeby coś się działo. :( Zgodnie z umową prąd mają przyłączyc do czerwca przyszłego roku, a u mnie roboty posuwają się tak szybko, że mogłabym się wprowadzić wcześniej. Ostatnio coś drgnęło w sprawie gazu (byli geodeci mierzyć działkę pod projekt), ale samym gazem działki nie ogrzeję. Musi być prąd! :evil: Witam, Przyłącze energetyczne wykonuje na zlecenie Stoenu jego podwykonawca, podobnie jest z gazem, ale tu jest furtka. W moim ... dokumentów ( uzgodniony i zatwierdzony projekt, w tym oczywiście ZUD, umowa itp.) Dla mnie było to nie do przyjęcia, bo jak sobie uświadomiłem miałbym kłopot z ogrzewaniem domu przez kolejną zimę. Dlatego podpytałem miłe acz nie rozmowne panie w gazowni i uzyskałem informację, która umożliwiła mi wykonanie przyłącza gazowego jeszcze w 2005r. Okazuje się, że można podpisać umowę, która umożliwia wykonanie przyłącza ... :evil: Może po wakacjach coś drgnie? Według umowy przyłącze gazowe mam mieć do końca października. To by mnie jeszcze urządzało. pozdrawiam gośka Witam, Tak jak wspomniałem poprzednio w przypadku, gdy sam wykonywałem przyłącze gazowe umowa z gazownią miała trochę inną formułkę. A jeżeli chodzi o wykonawcę to podaję namiar: Pan Dariusz Markowski tel kom. 501 293 890 pozdrawiam :P Darek
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=53952


Temat: Grupa zaczynajacych wiosna 2007 - Wielkopolska
@Altariela Nie można nie przyznać Ci racji, tylko pomiędzy kompleksowym zleceniem budowy a systemem gospodarczym nie ma wielkiej przepaści. Jeszcze pół roku temu brałem pod uwagę tylko taką opcję jak Ty. ... a hurtownia informuje mnie co i jak. Ewentualne braki na budowie. Nie mam z tym zmartwienia. Wykonawca od stanu surowego wsiada w gablotę, jedzie i kupuje, a potem to regulujemy finansowo. Wg mnie są trzy możliwości wybrania wykonawców: 1. Murarz + pomocnik, bez auta, bez solidnego sprzętu, wszystkiego trzeba pilnować, wszystko organizować - opcja do bani 2. Ekipa - tzn, kilka osób, ... rozliczam, z nim uzgadniam, od niego wymagam. 3. Firma - spotykasz się z panem w garniturze, podpisujesz umowę, o on bierze podwykonawców, zakupuje materiały (też zarabiając) i robi dobre wrażenie. Nie musi to oczywiście oznaczac nic złego, ale podpisanie umowy z takim wykonawcą wcale nie oznacza niebiańskiego spokoju. Uwazam, że obciązenie psychiczne inwestora będzie takie same jak przy opcji nr 2, natomiast...
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=68643


Temat: ceny świadectw - przetargi
... że mają w Świdnicy jakiegoś znajomego/podwykonawcę emeryta który za 50 zł odbierze zlecenie z Urzędu, oglądnie dany lokal i a resztę spraw załatwią drogą elektroniczną. pozdrawiam z Najlepszymi Życzeniami dla Wszystkich...
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=1286


Temat: kto buduje dom ok. 130 m2 ?
Ile ludzi tyle doświadczeń i opinii:) Ja rozumiem, argumentacje irreality i w części ją popieram acz przemilaczane zostały z kolei zalety budowania z wykonawcą generalnym. Z rozmów z ludźmi, którzy budują metodą zleceniową (i z tego forum) łatwo wywnioskować, że każdy następny wykonawca zaczyna pracę od pomstowania na poprzedniego. Jednocześnie podwyższając stawkę za robociznę bo otwory okienne nierówne, bo łaty nie nie takie i trzeba poprawiać. O ile oczywiście zgra się to czasowo, bo jeśli jeden wykonawca będzie miał poślizg 2 tygodnie to nie może wejść następny, a jak ten pierwszy już skończy to następny może mieć inne zlecenie zakontraktowane. W ten sposób właśnie budowy rozciągają się na lata, a budżety nigdy nie są dopięte. Generalny nie ma na kogo zwalić. Może i musi sobie tak zgrać pracę, żeby wyrobić się na termin a nawet jakieś opóźnienie na całości jest to nie to samo co poślizg na co drugim etapie i szukanie nowych wykonawców. PliP pisze, że jego znajomy sie przejechał na wykonawcy generalnym. Ja znam z kolei gościa, który budował z developerem i pięknie mieszka i nawet nie wie czym się różni U szyby od ... wszystkich naszych podwykonawców. Jakie okno, jaka szyba, jakie klamki, jakie roletki, jaka wytrzymałaść i paroprzepuszczalność folii, jakie parametry styropianu. A z tego wszystkiego 15 producentów. A jak budujesz prosty dom, nie ... za wykończenie, za instalacje. Na każdym etapie możesz się z nim pożegnać jeśli dopuści się niedbalstwa, wystarczy dobrze napisać umowę. Więc budowa z generalnym jest prawie jak budowa zleceniowa tylko, że do każdego kolejnego zlecenia wybierasz tego samego wykonawcę. Ale bynajmniej budowa z generalnym nie wygląda tak, że podpisujesz umowę, wpłacasz kasę i wracasz za rok do gotowego domu i musisz go...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=157409


Temat: DTŚ - wszystko w sprawie odcinka zagłębiowskiego
projektanta, zdobyć pozwolenie na budowę i w końcu wyłonić wykonawcę oraz inżyniera kontraktu. Za tę usługę firma miała skasować 730 tysięcy złotych. - To była najtańsza oferta - przyznał wówczas marszałek ... dokumentacji dla DTŚ-ki, lecz zleca to zadanie podwykonawcom i koordynuje całość ich poczynań. - O ile mi wiadomo, to w ramach umowy nie ma żadnych problemów z dotrzymaniem terminów - mówi ... konkretnych terminów. - Otwarcie kopert z ofertami zainteresowanych zleceniem firm nastąpi w połowie maja, a wykonawca od wejścia na plac budowy będzie miał 24 miesiące na realizację inwestycji. Trudno jednak konkretnie...
Źródło: forum-sosnowiec.pl/viewtopic.php?t=120


Temat: Usługi SUFO na rzecz JW.3797
Giżycko dn. 03.02.2009r. Do wszystkich Wykonawców nr post: 01/2009 Wyjaśnienie treści SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 01/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i ... Wykonawców występujących wspólnie winien być ustanowiony pełnomocnik upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum a upoważnienie to może również obejmować prawo do wniesienia wadium w imieniu konsorcjum. Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża ... „ Plan Ochrony” o klauzuli „POUFNE”. W części dotyczącej SUFO opracowywany jest „Wyciąg z Planu Ochrony” o klauzuli „ZASTRZEŻONE” Pytanie 4: Wykonawca zgodnie z § 36 ust. 5 Pzp może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom „ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia”. Brak jest podstaw, by Zamawiający uznał, iż podjazd grupy interwencyjnej narusza cytowany wyżej przepis. W związku z powyższym wnosimy o umożliwienie Wykonawcom powierzenia części usługi dotyczącej grupy interwencyjnej podwykonawcom. Informujemy, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całą świadczoną usługę, a nie tylko za część? Odp. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia świadczone przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 3797 w Giżycku nie wyrażamy zgody na powierzenie części wykonania zamówienia podwykonawcom Pytanie 5: W związku z nową treścią art. 144 uprzejmie prosimy o uwzględnienie poniższego zapisu w treści umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następującym zakresie: - wykazu pracowników ochrony realizujących zamówienia, pod warunkiem dostarczenia licencji tych pracowników oraz aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa, - wykazu pracowników wskazanych do kontroli przez Wykonawcę pod warunkiem dostarczenia licencji tych pracowników oraz aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa? Odp. Mimo zmiany treści art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz.1655, z późn. zm..) nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek zmiany w treści umowy. Pytanie 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę, by pracownicy Wykonawcy w chwili przejmowania zlecenia byli w trakcie postępowań o dopuszczenie do informacji niejawnych, czy też muszą posiadać poświadczenie od pierwszego dnia realizacji zlecenia ? Odp. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, zgodnie z „Instrukcją Bezpieczeństwa Przemysłowego” (załącznik nr 1 do umowy – zał. 10 SIWZ ) od pierwszego dnia realizacji zlecenia. Pytanie 7: Proszę o podanie ilości...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4148